Otevírací doba červenec - srpen

víkendy otevřeno pouze červenec - srpen, jinak na objednání od 6 a více osob

sobota - neděle

10 -12, 12.30 -16 hod.

Vstupné

dospělí 40 Kč
snížené* 20 Kč
hromadné dospěli 20 Kč
hromadné snížené * 10 Kč
rodinné 60 Kč
další informace zde

Kriminalita ve městech v 16-18. století

V suterénu brandýské katovny je veřejnosti přístupná expozice, věnovaná dějinám kriminality ve městech v 16.–18. století, kdy město Brandýs nad Labem disponovalo hrdelním právem, tedy pravomocí vyslýchat a soudit lidi z Brandýsa a okolí podezřelé z trestného činu, vynášet nad nimi rozsudky včetně trestu smrti a také vykonávat popravy.

Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií raně novověkého trestního práva měst a dozvědět se, jak probíhalo soudní líčení či jaké bylo postavení kata ve společnosti. Expozice dále přibližuje nejčastější zločiny, přípravu odsouzence na smrt a průběh poprav. Součástí expozice jsou grafiky, které názorně dokreslují způsoby poprav obvyklých v našem prostředí, ale třeba i to, jak vlastně vypadal kat. Zajímavé jsou také dokumenty s dobovými soudními případy, které se udály v Brandýse nad Labem a okolí. K vidění jsou rovněž předměty užívané při tortuře a k výkonu trestu.

Ve druhé části expozice je instalována „mučírna“, vybavená předměty používanými k zajištění vězňů a při tzv. útrpných výsleších neboli tortuře, z nichž ty „bezpečnější“ si mohou zájemci vyzkoušet na vlastním těle. Obzvláště děti si rády posedí v „kládě“ nebo si nechají nasadit „housle“. Návštěvníci se zde také mohou dozvědět, jak to dříve vypadalo ve vězení a jak probíhal výslech člověka obviněného ze zločinu.

Aktuálně

Příprava na sezónu

17. 12. 2020 | Brandýs nad Labem